top of page
  • תמונת הסופר/תאוסי בנימין

בטיחות עצים במוסדות חינוך / אגף בכיר לביטחון, חרום ובטיחות סביבתית

הפרסום של אגף הבטיחות במשרד החינוך

"היום כש-85% מהאוכלוסייה מתגוררת בערים, עץ כבר אינו דבר מובן מאליו. רובם הגדול של הילדים נפגש עם עצים בשטח הפתוח לעיתים רחוקות.

אם כן, העץ הוא חיק הטבע לכל ילד שמתגורר בעיר, הוא מחבר לעונות השנה עם הפריחה והשלכת. מכאן חשיבותו הגדולה של העץ בסביבה הקרובה והמיידית- בית הספר.

עם המודעות ההולכת וגוברת לבטיחות במוסדות חינוך, נראה שהעצים הם שמשלמים את המחיר הגבוה ביותר ולרוב לא בצדק. זהירות יתר הופכת את העצים לסכנה מעצם גודלם.

התוצאה היא שעצים במוסדות חינוך נגזמים בגסות ואף נכרתים שלא לצורך.

המפסידים אינם העצים - אלא הילדים וצוות ההוראה "


"מסמך זה אינו מחליף את חוזר מנכ"ל, אלא מהווה תמצית שלו בלבד"Comments


photo-1568607918870-9ddecf71275c.jpg

עצים הם תושבים | קיימות מקומית

צבא ההגנה לעצים | תנועת האקליפטוסים

bottom of page