top of page
  • תמונת הסופר/תאוסי בנימין

אז "מי נתן את ההוראה" להורדת מכסים והצפת המדינה בסחורה זולה


12.6.2023


מכתב לשר הכלכלה ניר ברקת, לאור החלטתו להוריד מכסים על 80% מהמוצרים.

שלום רב ,

הורדת מכסים והצפת המדינה בסחורות זולות, זו לא כלכלה אחראית ולא כלכלה צופה פני עתיד.

זו כלכלה המייצרת את יוקר המחייה ועוד אסונות ארוכי טווח לאזרח לסביבה ולמשק.

זו כלכלה מסוכנת המטפחת עם של צרכנים בזבזנים ולא עם של יצרנים ועובדים


הורדת המכסים קשורה קשר ישיר לנמלים הסינים ופרנסתם מיבוא סחורות.

"לא צריך להקדים תשתית לצורך" כתב מרכז המחקר והמידע של הכנסת, בנושא הקמת נמלים חדשים.

ובכל זאת הוקמו הנמלים הסינים ומטרתם כלכלית: הצפת המדינה בסחורות.

וכעת למען הנמלים מייצרים מצג שווא של צורך ומשבר -ומשרד הכלכלה צייתן ומוריד מכסים .

לידיעת ברקת-תמורת תשלום נאות מייצרים צורך ומשבר: סוכני כאוס ו/או לוביסטים ו/או עמותות ו/או תקשורת

לא חסרה סחורה זולה בארץ! השוק מוצף במוצרי חשמל זולים ולכן זורקים מדיח וקונים חדש ולא מתקנים, ריהוט נערם כפסולת, ארונות מפוצצים בגדים, חניות מלאות, אוכל נזרק בכמויות, פחי האשפה מוצפים אריזות. .

בהורדת מכסים מעלים את יוקר המחייה :

עלות עודף הפסולת, עודף השינוע והתשתיות הדרושות להם-מכבידים על ההוצאה הציבורית

עלות זיהום הקרקע, זיהום המים וזיהום האויר-פוגעים בבריאות ובמשק ובקופת המדינה.

על משרד הכלכלה לדאוג למסחר הוגן, לאיכות מוצרים ולהכשרת עובדים וטכנאים איכותיים– ולא לייבא מוצרים זולים.

לידיעת שר הכלכלה:

הולך ומתבהר לציבור שהופקרנו להונאה כלכלית חסרת תקדים המתבצעת מאז 11.2018 תודות לכאוס שילטוני בשלוש מערכות בחירות ברצף, ממשלות קצרות מועד, הסתה קיצונית וכאוס.

הונאת הענק מכוונת לגנבת הון עתק מהציבור וגזל הקניין, השתלטות על מרחב ציבורי, שליטה על ניהול הקרקעות, ומחיקת זכויות הציבור על פי חוק, ביטול כוחו של החוק הישראלי ואובדן ערכים מוחלט.

הונאת הענק מנוהלת בעזרת מצגי שווא של צורך ומשבר

ומתבצעת בפועל ע"י נבחרי הציבור ועובדי הציבור (עם או בלי ידיעה) המוצפים ב: מסמכי מדיניות וסיסמאות וביטויים, תקשורת "תומכת" ועמותות ממומנות כמצג שווא לקול הציבור.

הונאה ושחיתות חסרת עכבות-מחוייבים רק לבצע-כסף ושליטה, לא מחוייבים לחוק ויושר ולא לציבור. משתיקים התנגדויות ויוצרים מסכי עשן ומעלימים עדויות.

דוגמאות למכביר: הונאת ביטול דיני הגנת העצים, ההונאה בתמ"א 1, רפורמה חקלאית לא מידתית, וכל פעולות הונאת הפקקים המכוונים לקידום הונאת מטרו נדל"ני


כדי להגן על הציבור והמדינה מהונאות ושחיתות נדרשים אומץ ותבונה, האם ניחן בהם משרד הכלכלה בניהול ניר ברקת ?


בכבוד רב

אוסי בנימין

Comments


photo-1568607918870-9ddecf71275c.jpg

עצים הם תושבים | קיימות מקומית

צבא ההגנה לעצים | תנועת האקליפטוסים

bottom of page