• אוסי בנימין

אביגדור ליברמן וכריתת העצים -ניגוד עניינים מובהק

פרסום מתעדכן למעקב.


עדכון אחרון: 9.3.2022

ניגוד עניינים מובהק בממשלה הנוכחית,

ולכאורה נראה דיל קואליציוני לביטול החוק( ביטול חסמים) וגם לאספקת סחורות


סעיף A עסקים

1. אביגדור ליברמן עשה את הונו ב 2 חברות למסחר בעץ

נתיב אל המזרח בע"מ

נתיב אל אל המזרח קפריסין

2. החברות הצליחו מאוד תוך זמן קצר הרוויח סכומי עתק.

3.. החברות החליפו ידיים למקורביו, ואח"כ הוחלפו השמות החברות לא נמכרו (1)(3)

(את הכסף תמורת העצים הכרותים מקבלים הרבה שנים לפני הכריתה- סעיף D)


סעיף B -חשד וחקירות

1. הסיבה לחקירות ולחשד בשוחד: (1) (3)

לא תמיד נמצא קשר בין מיליוני הדולרים שזרמו לחשבונותיו, לבין התמורה שסיפק, הוא לא סיפק תשובות תמורת מה התקבלו כספים

2. משה מזרחי ראש מח' חקירות במשטרה שאל: "למה ליברמן הקים חברות למסחר בעץ? אם אין לו מטעים או אפילו חורשה" (2)

3. 2012 דצמבר : יועמ"ש ויינשטיין סגר את החקירה. אין חשד לשוחד (4)


סעיף C מסקנות ושאלות

מסקנות:

1. ליברמן קיבל מליוני דולרים תמורת סחורת עץ ולא תמורת שוחד .

2. ליברמן קיבל סכומים גדולים תוך זמן קצר לכן הוא מוכר העצים המיועדים לכריתה תוך X זמן(סעיף D )

3. לא היו לו שטחי יער ומטעים למכור עצים בחוזה עתידי / השקעה בעץ במטע מנוהל (סעיף D)

שאלות

4. אם אין לו מטעים ויערות - איזה עצים הוא מכר?

אם היו לו יערות ומטעים למה לא הציג אסמכתאות ב 8 שנות חקירות?

5. תמורת איזה עצים קיבל ליברמן מאות מליוני דולרים ?

6. למה לא להציג לפרקליטות את החוזים העתידיים על סחר בעץ ? (סעיף D)

7. איך הוא יכול להתחייב לספק עצים לכריתה אם אין לו יערות-מטע מנוהל ?

8. למה ממשלת השינוי ( למענה ליברמן "עבר צד) מנסה לבטל את דיני הגנת העצים (פקודת היערות ועוד)

9. למה השר פורר מתיר כריתות ללא הגנת העצים כחוק?

השאלות הקשות בסוף .סעיף D - חברות למסחר בעץ

בכל העולם מוכרים עץ לתעשייה ומסחר-ממטעים מנוהלים .

במטע מנוהל יש מחזוריות : נטיעה טיפוח וכריתה נטיעה וכ'.

הכסף מתקבל תמיד הרבה לפני הכריתה

1. חוזים עתידיים

משך חוזה עתידי: נקבע מראש, לרוב עד 16 שנה

המוכר : בעל קרקעות מטעים/יערות, נוטע ומטפח עצים.

מתחייב לקונה לאפשר לו לכרות את העצים בעוד X זמן.

הקונה : יכרות את העצים וימכור את הסחורה

לעיתים יעבד את העץ בהתאם לחוזה מכירת הסחורה.

מדובר על שרשרת חוזים עתידיים שתבטיח אספקת סחורה


2. השקעה בחברת סחר בעץ

ההשקעה :הפקדת סכום כסף חד פעמי למטע מנוהל (גידול עצים מסחרי)

משך זמן ההשקעה: תקופה קבועה מראש לרוב עד 16 שנה.

תמורה: רווח כספי או אספקת X טון סחורת עץ

מועדי קבלת תמורה נקבעים מראש: לרוב לאחר 7 שנים, 11 שנה ו 16 שנה.

תום מועד ההשקעה : בד"כ כריתת מטע העצים. ונטיעת מטע חדש.

(מטע מנוהל מחויב לנטיעה מחדש )


סעיף E - העצים בישראל והגנת העצים בחוק

הגנת העצים בחוק:

פקודת היערות

(מ- 1926 אומצה ע"י ישראל ב 1948 , ומשתבחת כל השנים מ 2008 )

חוק התכנון והבניה סעיף 83 ג מ 2008

הגנת העצים בתכנון ובניה , נהלי חוק גמישים דיים לפיתוח לצד הגנת עצים.

חוק הגנים הלאומיים ושמורות הטבע ואתרי הנצחה מ1988

הגדרות החוק מגנות על כל העצים בשמורות ומחוצה להן.

פקודת היערות היא סעיף בחוק.

נהלי החוק מיטיבים עם התכנון והציבור עם הסביבה ותקציבי המדינה .

בסעיף F מניפולציות לביטול הגנת העצים ב 4 מערכות בחירות

בסעיף G הממשלה הנוכחית פועלת להכשרת המניפולציות ולביטול הגנת העצים בחוק.


סעיף F -המניפולציות לביטול החוק והגדלת היקף כריתת העצים.

ב 4 מערכות בחירות יצרו את התשתית לביטול החוק בעורמה ויצירת הון עתק לסוחרי עץ על חשבוננו. .

(היום כל מפלגות הקואליציה מודעות למעורבותם בנוכלות הזו ,והם לוקחים חלק במודע בפגיעה בציבור, בכספי ציבור ובעצים, בבע"ח ובסכנה הנשקפת לכולנו במשבר האקלים. שחיתות שילטונית.)

1. ב- 11.2018 הוקמו כמה מסמכים לביטול החוק באמצעות נהלים סותרי חוק, "רגולציה" לא אמינה, ותעלולים אחרים.

אביגדור ליברמן התפטר ב 11.2018 ופרק את הממשלה.

2. מסמכי המניפולציות הוסתרו מהציבור ומרוב מקבלי ההחלטות

3. בתקופת השר שוסטר המסמכים לא פורסמו ולא אושרו .

4. אורי אריאל היה שר החקלאות עד התפטרותו

5. פקיד יערות ראשי מ2017 עד היום -ד"ר ארז ברקאי .

6. לכמה ממסמכי המניפולציות הובילו העמותות -החברה להגנת הטבע ואדם טבע ודין.

מעורבים עובדי ציבור גם ברשות הטבע והגנים ועובדי ציבור (אולי ללא הבנה )

7. לכמה ממסמכי המניפולציה שותפים אנשי קואליציה היום שהיו אז באופוזיציה.

במסמך שנראה כמו "הסכם רצינות" - התחייבות לביטול החוק.

(תמר זנדברג ידעה בדיוק על מה היא חותמת. כל השנים היא נאבקה על הגנת העצים והכירה את החוק)

מסמכי המניפולציות כוללים ביטול בעורמה של דיני הגנת העצים והנהלים

8. ב 30.1.2020 - אנשי אמנה בן לאומית -מחקו וביטלו את כל דיני הגנת העצים, ואת הגדרת שמורות הטבע (ועוד) מתוכנית המתאר הגדולה ביותר תמ"א 1 ( לא אושר ע"י ועדות לא קיים בפרוטוקולים)

סעיף G -ממשלת סוחרי העץ בהובלת א. ליברמן.

1. אביגדור ליברמן שר האוצר - מינה את עודד פורר לשר חקלאות. (5)

2. הממשלה הנוכחית מנסה להכשיר את המניפולציות מ 11.2018 לביטול הגנת העצים כחוק.

3. ארבע (4) הצעות חוק לפחות מובילה הממשלה -לביטול הגנת העצים כחוק-כולן בעורמה והטעיה בדברי ההסבר (6)

לוביסטים( אינטרסים כלכליים) מובילים הצעות חוק נגד הגנת עצים .

4.הממשלה הנוכחית מובילה תוכניות רחבות היקף לכריתת עצים - כאילו אין חוק בישראל. כאילו העצים הם סחורה (7 )

ח"כ להב הרצנו מוביל את ביטול סעיף 83ג - הגנת העצים על ידי וועדות התכנון. ואת השתלטות אמנה בן לאומית על ניהל הקרקעות והסביבה כולל מחיקת פקודת היערות - הכל בעקיפין והטעיה בדברי ההסבר.

ח"כ אלון טל מוביל את השתלטות אמנה בן לאומית על ניהול הקרקעות הסביבה ו(כולל ביטול פקודת היערות )

במטרה לבטל את הגנת העצים כחוק

השרה תמר זנדברג יודעת שהאמנה בניהולה מחקה את החוק ומתעלמת מכך.

5. "תוכנית כריתת המון עצים ,אזורי החיץ- מטורפת ,( כאילו אין חוק) הצתת השרפות ידועה- זו הצתה למטרות כלכליות. -מניבה הון - לא מטופלת- ומשיגה את אספקת סחורת העץ -בכמויות מטורפות

אמנה בן לאומית לניהול קרקעות המדינה וניהול הסביבה, גזל כספי ציבור ופגיעה באזרחים:

אמנה בן לאומית( בניהול פורום בן לאומי) אמנה השואפת לצחיחות בישראל- מנהלת היום את התכנון ואת הסביבה- ו"גונבת" את כספי אזרחי ישראל. וגוזלת מהם את שטחי הטבע - ממשלת השינוי לא מכבדת את החוק ולא את הציבור- השרים מתעלמים

חוקי המדינה נכתבו על ידי נציגי הציבור - כנסת ישראל.

ממשלת השינוי משתפת פעולה עם אמנה בן לאומית ופורום בן לאומי מתעלמת מהחוק בישראל - פוגעת בציבור.


סעיף H שאלות קשות

8.האם יתכן שליברמן "מכר את העצים שלנו ? ( בניגוד לחוק)

9. האם יתכן שבמסגרת תפקידיו יצר תוכניות שיחייבו כריתת עצי ענק ?

10. אם זה נכון - אז החוק שהתחזק מ 2008 - בוודאי הפריע לו מאוד לספק את הסחורה תמורת הכספים שקיבל

11. אם כל זה נכון- האם בגלל החוק הטוב לציבור ,היה ליברמן היה צריך להחזיר מאות מליוני דולרים? (סעיף D) תמורת סחורה שלא יכל לספק?

12. ואם כל זה נכון - האם זו הסיבה למחיקת החוק השיטתית של ממשלת לפיד ליברמן בנט? (סעיף G)

האם זו הסיבה לתוכניות לכריתת עצים חסרי תקדים כאילו אין חוק בישראל?

13. ואם כל זה נכון - מה היה חלקו בביטול שיטתי של החוק (נהלים ) שהתבצע במהלך 4 מערכות בחירות?(סעיף F)

14. ואם כל זה נכון- מה הקשר של אורי אריאל ומשה כחלון לביטול החוק? ( אריאל סעיף F, כחלון F8)

15. ואם כל זה נכון -מדוע ליברמן התפטר בדיוק כאשר יצאו מסמכי ביטול החוק נובמבר 2018. ?(סעיף F)

האם חלילה יתכן ש"החלפת הצד " עליה כולנו התפלאנו בבחירות - לא היו מהסיבות המדווחות?

16. ואם כל זה נכון - האם יש הסכם קואליציוני נסתר( בניגוד לחוק ) בקואליציה הנוכחית ?

17. ואם כל זה לא נכון - למה לא נזעקת ת. זנדברג /להב הרצנו/ מיכאלי/ הורוביץ ואחרים לשמע הפגיעה בחוק עליו כמה מהם שמרו לאורך השנים?

18. אם כל זה נכון- תאוות השלטון העבירה אותם על דעתם והם המושחתים בכל הסיפור' הון שילטון מובהק

(מביך-עיתונאים שהתגאו ביושר - לא יעסקו בליברמן כעת ובטח לא במסחר בעץ).


מקורות והערת

(1) אביה אלף תיק ליברמן כתב אישום שלא הוגש (2015 ) זמורה ביתן, דביר מוציאים לאור

הזמנת ספר מקוון/ משלוח תיק ליברמן - אביה אלף - עברית

(2) רביב דרוקר וברוך קרא המקור -החוקר שהפך לנחקר 14.11.2019

(3)אריה אבנרי אומץ לב 25 שנות מאבק בשחיתות השלטונית (2015)

הזמנת ספר israeltreesdefence2gmail.com או תנועת אומץ

4. התיק הגדול נסגר: "יקרא הציבור וישפוט" - Ynet 13.12.2012

(5) שר החקלאות חייב לנהוג על פי חוק. השר לא יכול למחוק חוק כמדיניות כרתנית.

(6) ממשלת סוחרי העץ # ביטול דיני הגנת העצים "כ להב הרצנו, "כ אלון טל "צו יערות ביטול רשיונות כריתה

(7) כריתת אזורי החיץ - שחיתות מוסרית פגיעה סביבתית של ממשלת כורתי העצים

(8) מי את תמר זנדברגפרסום : 2021 12 עדכונים

צבא הגנה לעצים ישראל - תחקירים

להוספת מידע שלחו מייל /ווטסאפ-באחד מערוצי הקשר לחברי הקבוצה

להצטרפות : כנ"ל
photo-1568607918870-9ddecf71275c.jpg

עצים הם תושבים | קיימות מקומית

צבא ההגנה לעצים | תנועת האקליפטוסים